Ägna dig åt kärnverksamheten Vi löser rekryteringen av tillfällig personal för hotell & restaurang: Säsongsanställningar, långtidsvikariat mm. Kontakta Oss Ägna dig åt kärnverksamheten Vi löser rekryteringen av tillfällig personal för hotell & restaurang: Säsongsanställningar, långtidsvikariat mm. Kontakta Oss Ägna dig åt kärnverksamheten Vi löser rekryteringen av tillfällig personal för hotell & restaurang: Säsongsanställningar, långtidsvikariat mm. Kontakta Oss

Med vår hjälp får du mer tid till att ta hand din verksamhet.

Låt oss göra det vi kan bäst: hitta den professionella service- och kökspersonal du behöver.

Personal- och tidsbrist?!

Behöver ni personal för högsäsongen, tillfällig arbetsanhopning eller långtidsvikarier? Var hittar ni tiden?!

StaffHelp

Vi gör en gemensam behovsanalys. Vi gör en kravprofil. Vi söker i vårt nätverk

Profilmatchning!

Intervjuer & referenser Val & Beslut Vi ordnar alla ”papper” Ni har personal på plats.

Vi tänker bli Sveriges ledande företag inom
personaluthyrning till restaurang- och hotellbranschen.

Under flera decennier har vi strävat efter att ge restaurangbesökaren den perfekta upplevelsen och vi har lärt oss att hitta rätt personal för att uppnå det. Nu vill vi hjälpa dig!

Vår Verksamhet

StaffHelp är ett internationellt familjeföretag med rötterna i restaurangverksamhet.

Kontakta Oss

Tveka inte att kontakta oss för mer detaljerad information.

Med över 20 års erfarenhet ser vi till att du får den bästa vägledningen.

Vi har insikten, kunskapen och förståelsen för er verksamhet och vet vilka utmaningar ni står inför. Vi har kontakter och processer på plats för att hantera rekryteringens alla delar – från att hitta rätt person till att ha dem på plats, redo att börja arbeta. Det är en fungerande och beprövad metod, vi vet det eftersom vi testat den på en mycket krävande kund: oss själva.